Rezidence U Rokytky
CS EN

Slovo architekta

Trojice nízkopodlažních bytových domů je spojena v suterénu a přízemí společnou podnoží tvořící povrchy terasa ve spodním obytném podlaží jednotlivých sekcí. Další dvě podlaží v nezávislých domech-sekcích jsou již v kompaktních tvarech s protilehlými pultovými střechami.

Umístění stavby ve svahu k Rokytce důmyslně snižuje hmotu stavby z horní, severozápadní strany z ulice Mezilehlé. Naproti tomu pod svahem, od potoka z jihovýchodu, oddělení podnože a tří sekcí blok dům člení na lehčeji působící prvky. Celkový dojem horizontality stavby uzemňuje těžší podnož, která je ukotvena v terénu předzahrádkami. Naproti tomu lehčí nástavby, mírně členěná symbolickými rámci v omítce kolem vystupujících rizalitů, působí kompaktně v pravidelném trojnásobném cyklu.

Použité povrchy a materiály jsou jemné bez násilnější ambice působit, spoléhající na hru stínů, paprsků světla a kombinaci zeleně.

Celkově obytný soubor původní nenásilně s maximální snahou navázat na původní zástavbu a blízkost meandru Rokytky.

 

Veškeré informace jakkoliv publikované na těchto stránkách jsou nezávazné marketingové informace obecné povahy, které nelze vykládat jako nabídku na uzavření smlouvy ani se jich nelze dovolávat.

Zásady ochrany osobních údajů | Created by ADCstudio.cz & iREJ.cz